Pædagog/ergoterapeut søges til STU-linje

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Pædagog/ergoterapeut søges til 32 timer i tidsbegrænset stilling på 1 år med mulighed for forlængelse.

Pr. 1.8.2021 startede STU-linjen op ved Aktivitet og Arbejde. Vi søger dig som vil være med til at føre projektet videre. Projektperioden er pt. 1 år med mulighed for forlængelse.

Du samarbejder med teamet om at sikre at eleven opnår faglige, sociale og personlige kompetencer.

Det er et afgørende element at der skabes et læringsfællesskab for elevgruppen.

I elevens 3-årige STU-forløb skal der ud over det fag-faglige indhold indgå praktik, bo-træning samt ADL træning.

Projektet er pr. 1.8.2023 normeret til 1 lærer og 3 pædagoger, der i tæt samarbejde udarbejder: årsplaner, uddannelsesplaner, individuelle forløb, gruppe forløb og undervisnings forløb mv. 

Pt. består elevgruppen af 6 elever – elevgruppen forventes at vokse med 2 elever i det kommende skoleår.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse (Børne- og undervisningsministeriet)

Hvem er vi: 

Aktivitet og arbejde udbyder beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud for handicapområdet i Billund kommune.  

Aktivitet og arbejde har adresse på Sydtoften 4 og på Tingvejen ved Lindegården. STU-linjen har tilhørsforhold på Sydtoften 4, men er opsøgende på projekter og arbejdsopgaver på begge adresser.  

STU-linjen hører under Aktivitet og arbejde, som har stor gavn af samarbejdet med personalet fra de øvrige afdelinger, idet teamet er opsøgende på små praktikker for elevgruppen, samt at skabe/udvide elevens netværk og sociale relationer med ligesindede. Den daglige åbningstid I Aktivitet og Arbejde er fra kl. 8.00 til kl. 16.00.

Du kan byde ind med følgende faglige og personlige kvalifikationer: 

 • Motiveret for at være med til at præge og opbygge indholdet i STU-linjen
 • Kreativt tænkende og have lyst til at skabe undervisning på en anderledes måde, end i den almene folkeskole
 • Motiveret for at skabe læring, der sikrer eleven, så stor selvstændighed som muligt
 • Har øje for den enkelte elevs behov og forudsætninger, og ser elevgruppen som et fællesskab med hver deres ressourcer.
 • Motiveret for at være med til at skabe et undervisningsmateriale, der tilgodeser den måde, hvorpå eleven har forudsætninger for at forstå.
 • Formår at skabe et lærings- og undervisningsmiljø, hvor hver enkelt elev oplever at kunne deltage aktivt ud fra personlige forudsætninger – med fokus på at eleven oplever succes, samt udvikler og opnår faglige, personlige og sociale kompetencer.
 • Bevidst om vigtigheden af brugen af alternative og supplerende kommunikationshjælpemidler i undervisningen
 • Bevidst om brugen af strukturværktøjer til at skabe visuel struktur, forudsigelighed og tryghed for eleven.
 • Bevidst om vigtigheden af at arbejde struktureret

Kvalifikationer:

 • Er uddannet lærer eller pædagog/ergoterapeut med gode kompetencer i forhold til refleksion og dokumentation. Vi dokumenterer i Nexus og UniIt
 • Har socialpædagogisk interesse eller erfaring
 • Trives med at præge opgaveløsningen i et omskifteligt miljø, som bestemmes ud fra elevens forudsætninger, ressourcer, motivation og behov
 • Trives med tværfagligt samarbejde i opgaveløsningen
 • Kan på den ene side sætte sig igennem og skabe rammer – og på den anden side udvise empati og forståelse
 • Fordel at du har kendskab til KRAP og ASK
 • Selvstændig og handlekraftig - med respekt for fælles beslutninger
 • Et stort personligt drive, gåpåmod og højt ambitionsniveau
 • Der har kendskab til udviklingshæmning samtidig med andre psykiatriske diagnoser, som fx autisme, ADHD, angstproblematikker.
 • Der kan arbejde struktureret og selvstændigt.
 • Mener at samarbejde bygger på tillid, respekt og dialog.

Vi kan tilbyde:

 • Et hus med ca. 18 medarbejdere med forskellige fagligheder
 • En stilling på en velfungerende arbejdsplads med høj anciennitet, fagligt dygtige kollegaer og et team som værdsætter positiv energi, et godt indspark, humor og faglige refleksioner. 
 • Er et team, som er villige til at gå langt for at sikre borgerne en god og udviklende hverdag hos os.
 • En ledelse, der værdsætter initiativ og selvstændighed, samt giver dig faglig sparring og opbakning i hverdagen.
 • Et uformelt miljø, hvor vi sætter pris på et godt grin, humoristisk sans og en konstruktiv dialog
 • På Voksenstøtteområdet arbejder vi ud fra en fælles kerneopgave, som er defineret ved:

"Med respekt for borgerens selvstændighed og selvbestemmelse vil vi – gennem tværfaglig, professionel støtte, vejledning og omsorg – motivere den enkelte til at mestre livsudfoldelse og bevare identitet"

Udgangspunktet for samarbejdet i Billund kommune er værdierne Dialog, Udvikling og Respekt, da vi ser det som grundlaget for trivsel for personale, borgere og pårørende. Du kan læse mere om Voksenstøtteområdet, kommunens tilbud og værdier på hjemmesiden: www.billund.dk

Kontaktoplysninger:

For yderligere oplysninger kan leder af Aktivitet & Arbejde, Betina Lauth Andersen kontaktes på tlf. 25557428 eller gruppeleder Lotte Vittrup tlf. 23410125. Efter aftale er det muligt at komme på et uforpligtende besøg hvilket vi opfordrer til.

Ansøgningsfrist:  Ansøgninger modtages senest den 14/6-23 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt den 26/6-22 Aftales nærmere ved indkaldelse.

Tiltrædelsesdato: den 1/8-23 eller hurtigst muligt.

Deltid/fuldtidsstilling: 32 t/uge

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=122173c4)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Billund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Billund Kommune - Beskæftigelsen, Sydtoften, 7200 Grindsted

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=122173c4&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5840124

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet