Nyheder fra Grindsted

9 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Grindsted og omegn

Job tilbydes:
Daglig pædagogisk leder til Børnenes Univers Grindsted Vest
Daglig pædagogisk leder søges til Kultur & Kreativitet i Børnenes Univers Grindsted Vest Velkommen til Børnenes Univers Grindsted Vest, et aldersintegreret dagtilbud med for børn i alderen 0-6 år. Et dagtilbud, der er ny ombygget i 2021 og er opdateret med sammenhængende læringsmiljøer inde og ude, der arkitektonisk understøtter pædagogikken, og måden vi sammen søger at skabe det gode børneliv på. Børnenes Univers har to pædagogiske linjer: Bevægelse & udeliv Kultur & kreativitet Børnenes Univers Grindsted Vest ligger i Børnenes Hovedstad. Her lærer børnene gennem leg og er skabende verdensborgere. Vi arbejder med leg, læring og kreativitet i et læringsmiljø, hvor de voksne er med-legende, med-eksperimenterende og har positive forventninger til børnene som med-skabere af eksperimenterende læreprocesser. Leg er i vores øjne helt essentielt for barnets udvikling. Du oplever derfor hos os spændende og inspirerende lege- og læringsmiljøer både ude og inde, hvor der er fokus på både det enkelte barn, børnegruppen og børnefællesskabet. I vores pædagogiske praksis tager vi udgangspunkt i styrker, resurser og fællesskaber og skaber optimale løsninger sammen med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere. Vi mener børns trivsel, læring, dannelse og udvikling er et fælles ansvar. Vi inddrager børnenes perspektiver i rammesætningen af det gode lege– og læringsmiljø og prioriterer et tillidsfuldt og ligeværdigt forældresamarbejde højt. Som leder har du overblik og gennemslagskraft og navigerer i spændingsfeltet mellem stabilitet og fornyelse – samt relationer og resultater. Du har positive forventninger og stiller krav til dine medarbejdere og samarbejdspartnere. Du er nærværende, har engagement, er lyttende og udstråler glæde og begejstring samt mestrer en empatisk og anerkendende kommunikation. Du er i stand til at understøtte vores stærke fokus op samarbejde og samarbejdskulturen. Vi søger en synlig leder: Der sætter tydelig retning, mål og rammer. Der har overblik, tager beslutninger, handler og følger op. Der gennem inddragelse og meningsskabende processer videreudvikler institutionens pædagogiske praksis og skaber ønskede resultater og forbedringer i kerneopgaven. Der gennem en rolig, tillidsfuld og afbalanceret ledelsesstil opnår følgeskab hos medarbejderne. Der ser medarbejdernes potentialer, motiverer, støtter og udvikler dem. Der prioriterer et tæt og tillidsfuldt samarbejde med ledelsesteamet, og hvor vi i fællesskab bringer vores erfaringer, viden og faglige kompetencer i spil. Der inddrager forældrenes resurser og perspektiver som naturlige elementer i forældresamarbejdet samt i udviklingen af læringsmiljøet omkring det enkelte barn og børnefællesskaber. Der inddrager lokalsamfundets resurser i udviklingen af et godt læringsmiljø. Som værdsætter glæde, åbenhed og den gode stemning i hverdagen og derigennem styrker arbejdsglæden og det gode arbejdsmiljø. Der tager ansvaret for et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med TR, AMR gennem TRIO møder og MED lokaludvalget. Der er loyal overfor institutionskulturen i Børnenes Univers Grindsted Vest og ser muligheder fremfor begrænsninger i videreudviklingen af kulturen. Der har en pædagogisk grunduddannelse og gerne ledererfaring. Der er en habil IT-bruger, der har nemt ved at lære nye systemer og programmer. Vi har en høj andel af pædagoger ansat og prioriterer kompetenceudvikling i tæt kobling til praksis, hvor vi arbejder målstyret, data- og videns informeret i professionelle læringsfælleskaber med fokus på det kollektive ansvar for børnene. Vi anvender aktionslæring og video i udviklingen af vores praksis. Vi er dette og meget mere: En ny ombygget aldersintegreret institution for børn i alderen 0-6 år. Et fællesskab med børn og familier med mange forskellige nationaliteter. Et dagtilbud med to pædagogiske linjer, hvilke kommer til udtryk i måden, vi arbejder med det gode børneliv på. Et ledelsesteam, som består af dagtilbudslederen og 2 daglige pædagogiske ledere. Et dagtilbud, hvor det er værdifuldt, at alle oplever, tryghed, tillid og glæde, og at vi med forskellige funktioner og fagligheder, skaber de optimale læringsbetingelser for alle børn. Et læringsmiljø, hvor kerneopgaven understøttes af, at vi pædagogisk arbejder funktionsopdelt og med aldersopdelte hold ind i funktionsopdelingen. Et læringsmiljø, hvor hverdagen er bygget op omkring nogle faste rutiner, børneinitierede lege og voksenstyrede aktiviteter. Et stærkt fagligt fællesskab, der har fokus på kerneopgaven. Hvis du vil vide mere om stillingen så kontakt Karin Christensen, dagtilbudsleder på 72131085. Vi håber, at ovenstående har vakt interesse og at du har fået lyst til at søge stillingen som daglig pædagogisk leder til linjen Kultur & Kreativitet. Læs mere på: https://boernenes-univers-grindstedvest.aula.dk/ Ansættelsesprocessen Sidste ansøgningsfrist er mandag den 13.oktober 2021. Den 25. oktober 2021 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til 1. samtale. Den 8. november 2021 fra klokken 14.00 og frem afholdes 1. samtale på Langelandsvej 70, 7200 Grindsted. De kandidater, der udvælges til 2. samtale, skal gennemføre en test hos Lundgaard Konsulenterne mandag den 16. november 2021 på Hotel Scandic i Kolding. Den 23. november 2021 gennemføres 2. samtale på Langelandsvej 70, 7200 Grindsted. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Vi forventer, at den nye daglige pædagogiske leder tiltræder den 1. januar 2022. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=87e11bef)
BU Grindsted Vest
Indrykket 21. september på JobNet
Job tilbydes:
Fynsgade Plejecenter søger SSA
Trives du med stor selvstændighed i opgaveløsningen, og en foranderlig hverdag der udfordrer dig fagligt og personligt?   Brænder du for at gøre en forskel for borgere med forskellige problemstillinger, har et positivt menneskesyn og høj arbejdsmoral? Så tilbyder vi dig en spændende hverdag i et miljø med fokus på personlig og faglig udvikling, hvor din arbejdstid IKKE drejer sig om løsning af praktiske opgaver – dem udfører vores fantastiske husassistenter nemlig.    Du bliver en del af et tværfagligt team, der er med til at udvikle livet på Fynsgade Plejecenter, hvor vi arbejder med fokus på, at den enkelte borger mestrer eget liv.   Stillingen er fast og på 32-37 timer pr uge. Fortrinsvis dagvagt med weekendvagt hver 3. weekend, ønskes besat fra 1.12-21 eller efter aftale.   Vi tilbyder: Et tværfagligt team af kollegaer, indflydelse og mulighed for at bruge din faglighed i en hverdag hvor opgaverne er alsidige. Vi er en arbejdsplads under udvikling og med høje faglige ambitioner.   Du vil som SSA få en nøglerolle indenfor bla. pårørende samarbejdet og ernæringsindsatsen og kommer som SSA til at arbejde tæt sammen med sygeplejerske omkring SUL indsatserne, hvor vi udvikler på TOBS og triage som fagligt afsæt i borgerforløbene. Vi arbejder aktivt med at opretholde et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til inddragelse og sparring såvel mono- som tværfagligt. Arbejdsdagen går med såvel planlagte som akutte opgaver.   Fokus på kompetenceløft, derfor vil du naturligvis indgå i de løbende undervisnings-seancer, der udbydes. Vores mål er at skabe rammer, så personalet har et godt fagligt ståsted for derved at sikre, at beboerne modtager det,  de har behov for både fagligt og menneskeligt. Tydelig og tillidsfuld ledelse – som hilser gode ideer og nysgerrighed velkommen.   Hvem er du: Du er uddannet social og sundhedsassistent, og trives i at arbejde selvstændigt, og kan sige til og fra i forhold til kompetencer. Du er stabil og har en positiv indstilling til arbejdet og evner at værne om beboernes og de pårørendes livssituation. Du besidder en empatisk tilgang, hvor dialog, respekt og gensidig tillid er bærende værdier både i forhold til beboere, pårørende og kollegasamarbejdet. Du er motiveret for arbejdet med en bred gruppe af forskellige borger og evner at se styrken i det tværfaglige samarbejde.   Lidt om os: Fynsgade Plejecenter er bestående af 35 faste boliger. Udover plejecenterleder Birgitte Christiansen, får du kolleger bestående af både hjælpere, assistenter, ufaglærte,  administrativ medarbejder, teknisk serviceleder, køkkenpersonale samt fast centersygeplejerske som alle er super skarpe, engagerede og glæder sig til at hilse dig velkommen hos os.   Spørgsmål kan rettes til Plejecenterleder Birgitte Christiansen på 51502770 eller mail BCHR@billund.dk  Ansøgningsfrist 18. oktober 2021 kl. 10.00, der afholdes samtaler løbende. Vi glæder os til at høre fra dig Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=873951c3)
Fynsgade Plejecenter, Inde, Dag
Indrykket 23. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk