Nyheder fra Grindsted

2 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Grindsted og omegn

Job tilbydes:
Afdelingsleder til Klub og Fritid Billund Ungdomsskole
Billund Ungdomsskole søger afdelingsleder til klub og fritid   Vil du være med til at skabe stærke fællesskaber for unge i alderen 13-18 år gennem Ungdomsskolens klubvirksomhed og fritidstilbud? Så læs med her Billund kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Leg, læring og kreativitet er en del af vores DNA og udgør derfor også det værdimæssige fundament i arbejdet med børn og unge. Vores mission i Ungdomsskolen er sammen med unge og gennem gode relationer, netværk og strategiske samarbejder at skabe rammerne for, at unge kan mødes in real life og gennem fællesskab, leg, læring og kreativitet udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer Vi søger derfor en afdelingsleder, der brænder for at sætte retningen med udgangspunkt i vores mission ved at stå i spidsen for UngBillund Fritid og Klubvirksomhed. Vi driver klubvirksomhed i 5 af Billund kommunens byer og tilbyder en mangfoldighed af fritidsaktiviteter. Vi tilstræber en tæt lokal forankring i de lokalområder, vi er repræsenteret i. Du vil som afdelingsleder skulle planlægge og koordinere fritidstilbuddene, kunne engagere og samskabe med de unge om tilbuddene, skabe samarbejder med de øvrige aktører på fritidsområdet i Billund kommune og i det hele taget have flair for at spotte tendenser og interesseområder hos de unge. Du får ansvar for drift af 5 ungdomsklubber og et udbud på ca. 30-40 årlige fritidsaktiviteter, herunder også Knallertskolen, som i Billund kommune drives af Ungdomsskolen. Dine opgaver   Klub og fritidsområdets administrative opgaver Personaleledelse Pædagogisk ledelse Sæson- og aktivitetsplaner Kommunikation og PR. dvs. skolebesøg, SoMe, grafisk materiale, hjemmeside Klubråd og ungeinvolvering Forebyggende og opsøgende samarbejde med SSP   Dine personlige kompetencer   at du brænder for vores målgruppe og ser det som en selvfølge, at du også selv er i aktion med de unge i pædagogiske og undervisningsmæssige sammenhænge du deler vores begejstring for leg, læring og kreativitet og ser en spændende udfordring i at udvikle Ungdomsskolen på det fundament du opbygger positive samarbejder og netværk du tager ansvar for dine opgaver og kan lede dig selv du er udviklings- og læringsorienteret du har humor, overskud og bidrager med positiv energi du trives i et mindre team og i en omskiftelige og til tider hektisk hverdag du er indstillet på arbejdstiden kan være eftermiddag, aften, i weekends og skoleferier Dine faglige kompetencer og færdigheder   du har en pædagogisk erfaring med Ungdomsskolens målgruppe du har erfaring med at koordinere undervisning, pædagogiske aktiviteter og events du kan skabe struktur og systematik og har nemt ved at sætte dig ind i digitale og administrative systemer. du har grafiske kompetencer og flair for branding og digital kommunikation du har evt. erfaring med personale- og pædagogisk ledelse Dine kvalifikationer   du har erfaring med ungdomsskolearbejde du er pædagogisk uddannet du har kørekort og egen bil du har gerne lokalt kendskab i Billund kommune Om os Vi har en fleksibel, løsningsorienteret og samarbejdende tilgang til opgaver, vi gør det, der virker og skifter spor, hvis situationen kræver det. Vi samarbejder og bakker hinanden op og praktiserer begejstring, mod, åbenhed, nysgerrighed og ansvarlighed i vores arbejde. Ungdomsskolens kontor er placeret i Unge- og kulturhuset i Grindsted, hvor du vil få din primære arbejdsplads i kontorfællesskab med ledelse og ungdomsskolens medarbejdere. Du kan læse mere om Billund ungdomsskole og vores øvrige opgaver på www.ungbillund.dk   Stillingen er på fuld tid, og vi forventer at kunne byde vores nye afdelingsleder velkommen senest 01.02.2023.   Ansøgningsfrist Fredag d. 09.12.2022 kl. 12.00   Ansættelsessamtaler Tirsdag d. 14.12.2022   For yderligere information kontakt Ungdomsskoleleder Rikke Nedergaard,  rne@billund.dk, mobil 41721494     Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=89ddb9f7)
Billund Kommune - Billund Ungdomsskole
Indrykket 1. december på JobNet
Job tilbydes:
Fra internationale byudviklingsprojekter til udvikling af landsbyer, lyder det spændende? Så mangler vi præcis dig.
Der er godt gang i udviklingen i Billund Kommune! Derfor søger Plan en nye kollega. Ideelt set har du erfaring med byplanlægning, men det vigtigste er, at du har lyst til at udvikle dig og lære en masse nyt sammen med et hold af fagligt dygtige og rigtig søde kolleger. Hvad sker der i Billund Kommune? Billund Kommune er en af landets mest spændende og alsidige kommuner. Kommunen huser et stort og meget dynamisk erhvervsliv, turistdestinationer af international betydning, aktive landdistrikter, velfungerende landbrug og meget mere. Kommunen er under konstant udvikling og byerne vokser og omdannes. Udviklingen har fart på og derfor søger Planafdelingen en ny kollega til at bistå med byplanlægningen. Hvad arbejder Planafdelingen med i Billund Kommune? Vi har mange spændende og varierende opgaver. Du vil blive projektleder for en række lokalplaner af varierende skala, type og anvendelse, men du har også mulighed for at arbejde med landzoneadministration og andre myndighedsopgaver indenfor planområdet. I Planafdelingen går vi meget op i, at man aldrig er alene på et projekt. Det er både sjovere og mere lærerigt at deles om både store og små opgaver, de rigtig spændende opgaver og de nødvendige opgaver. LEGO, KIRKBI, Lufthavnen, Capital of Children kontoret samt resten af Danmark, har en stadig stigende interesse i at udvikle i Billund Kommune. Det er med til at give en varieret, anderledes og spændende dagligdag og du får stor mulighed for selv at præge hvilken retning din karriere og dit arbejdsliv skal tage. Hertil er Billund Kommune også en kommune med en meget flad intern struktur hvor der er kort fra den enkelte medarbejder til ledelsesniveauet. Derudover oplever vi en aktiv og givende dialog med lokalpolitikerne som en naturlig del af hverdagen i planafdelingen. Hvem består Planafdelingen af? Planafdelingen er sammensat af projektledere og planlæggere med mange forskellige uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrunde. Alle i planafdelingen har lyst til at udvikle sig sammen og lære af hinanden hvilket giver et stærkt sammenhold. I planafdelingen sidder alle sammen om en bordgruppe så ingen sidder med ryggen til hinanden. Det giver en naturlig nærhed med god mulighed at sparre på kryds og tværs og have et rigtig godt kendskab til hinanden, både fagligt og privat. At grine sammen og have en uformel omgangstone er med til at Planafdelingen er et rart sted at arbejde. Området for By og Plan består også af Team Byg, som bl.a. varetager byggesagsbehandling, BBR og også landzonesager. Der er et godt samarbejde på tværs og opgaverne har et naturligt flow frem og tilbage mellem de to afdelinger. Hvilke opgaver er der i Planafdelingen? Arbejdsopgaverne spænder over mange planfaglige discipliner: Store strategiske planer som for eksempel kommuneplanen samt helhedsplaner for Billund, Grindsted og lignende. Større byudviklingsprojekter og nye bydele, i Billund hvor den helt store motor er Kirkbi (LEGO) men også i Grindsted hvor den gamle bymidte skal revitaliseres og der er stor lokal borgerdrevet opbakning. Landzonesager Udvikling af mindre boligområder i kommunens mindre byer Driftsopgaver i form af forespørgsler og dispensationssager i relation til lokalplaner  Hvad er du for en? Faglige kvalifikationer: Du er god til at samarbejde på tværs af fagområder Du er fagligt velfunderet og har en relevant byplanfaglig uddannelse, gerne som Urban designer, Landinspektør, Arkitekt, Landskabsforvalter, Landskabsarkitekt eller tilsvarende. Du har evt. erfaring med kommuneplanlægning eller har lyst til at give dig i kast med overordnet strategisk planlægning. Personlige kvalifikationer: Du har lyst til både at fordybe dig selvstændigt i dine opgaver, men i lige så stor grad bidrage til teamets fælles opgaver i samarbejde med kollegerne. Du har lyst til at samarbejde med flere interessenter, herunder investorer, rådgivere, borgere, virksomheder, myndigheder og internt i organisationen, så der skabes helhedsorienterede løsninger og byudvikling med høj kvalitet  Praktiske forhold Vi modtager din ansøgning senest søndag den 1. januar 2023, men gerne før. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i starten af januar 2023. Ansøgningen og relevante bilag sendes elektronisk.                  Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse og efter forhandling med den faglige organisation. Arbejdsstedet er Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Ansættelsesstart i udgangspunktet fra 1. marts 2023, men gerne før hvis det er muligt. Vi er fleksible i forhold til dine ønsker. Stillingerne er fastansættelse og fuldtid. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Områdechef for By og Plan Ramona Wolter Vilhelmsen på tlf. 7972 7066 eller Leder for Plan Sebastian Hessner på tlf. 7972 7072.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=5fd8c06b)
Billund Kommune - Plan
Indrykket 28. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk