Forløb for unge med autisme skal gøre en forskel

Foto: Billund Kommune.
dato

FGU og Billund Kommune har i samarbejde oprettet et nyt AGU-basis hold, A-holdet, for syv unge med autismediagnose.

Lokalet er indrettet til at minimere forstyrrelser og give hver elev sin egen plads. Undervisningen er tilpasset elevernes behov og omfatter fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag.

Der er også mulighed for praktisk læring i FGUs værksteder og køkken. Kommunen finansierer en højere normering af undervisere, hvilket betyder, at der er 1,5 underviser til de syv elever.

Formålet er at hjælpe de unge til at mestre dagligdagen, blive klar til uddannelse eller arbejde og udnytte deres kompetencer.

Eleverne får også mulighed for erhvervstræning i samarbejde med LEGO House. Ved forløbets afslutning skal alle elever, der kan, gå til prøve.


https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13732314/forlob-for-unge-med-autisme-skal-gore-en-forskel?publisherId=13560004&lang=da
Kilde: Billund Kommune