Foreninger på tværs af hele kommunen sætter sig i spidsen for at udvikle fritidslivet

Foto: Billund Kommune.
dato

"Billund i Bevægelse" er et samarbejde mellem Billund Kommune og DGI Sydvest, der har til formål at styrke interessen for idræt, bevægelse og deltagelse i foreningslivet blandt kommunens børn og unge.

Otte foreninger har meldt sig som ambassadørforeninger for projektet, og de vil gennem deres arbejde understøtte udviklingen af foreningslivet og frivilligheden i kommunen.

Samarbejdet har fokus på øget foreningsdeltagelse, sundhed og trivsel blandt børn og unge, og det har til formål at motivere unge til at fortsætte i foreningslivet. Foreningerne drømmer om, at det skal være nemt og attraktivt at være frivillig i Billund Kommune, og de ønsker at skabe et stort netværk, hvor de kan arbejde sammen med kommunen på forskellige niveauer.

Målet er at skabe et eksperimentarium for fritidslivet i Billund Kommune, hvor foreningerne er aktive, medskabende aktører. I forbindelse med "Billund i Bevægelse" lanceres en ny pulje, der skal understøtte foreningernes arbejde. Puljen kan søges af foreninger, institutioner og aktører i Billund Kommune, og midlerne skal understøtte mulighederne for at skabe bevægelsesaktiviteter for børn, unge og voksne.

"Billund i Bevægelse" er et vigtigt skridt for foreningerne, og det understøtter Billund Kommunes strategiske arbejde med at sikre leg, kvalitet, foreningsudvikling og frivillighed i fritidslivet. Samarbejdet ledes af foreningskonsulent Daniel Quvang Rasmussen i tæt dialog med foreningerne og institutioner, ledere, lærer og pædagoger samt frivillige.


https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13758633/foreninger-pa-tvaers-af-hele-kommunen-saetter-sig-i-spidsen-for-at-udvikle-fritidslivet?publisherId=13560004&lang=da
Kilde: Billund Kommune