Afdelingslæge Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at videreudvikle en velfungerende arbejds- og miljømedicinsk afdeling i Grindsted? Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital søger en ny afdelingslæge pr. 1. april 2024 eller efter aftale.

Afdelingen
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling har hovedfunktioner i den vestlige del af Region Syddanmark for den arbejds- og miljømedicinske og arbejdspsykologiske ambulante udredning af patienter samt almene arbejds- og miljømedicinske rådgivningsspørgsmål.

Mere om afdelingen

Vi tilbyder
Som afdelingslæge i Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling kommer du til at arbejde sammen med en solid stab af erfarne speciallæger, psykologer, socialrådgiver og administrative medarbejdere. Du bliver medarbejder i en afdeling med et godt arbejdsmiljø, der er præget af høj faglighed og gode samarbejdsrelationer med stort fokus på at skabe værdi for patienten og respekt for mennesket. Afdelingen, som er højt profileret på det kliniske og forskningsmæssige område, har igennem en årrække opbygget et omdømme, der har resulteret i en meget høj patienttilfredshed. Herudover bidrager afdelingen til uddannelse af kandidater i medicin og speciallæger, hvilket foregår i et trygt uddannelsesmiljø.

Vi forventer, at du er speciallæge i arbejdsmedicin, og har de faglige og personlige kvalifikationer, som sikrer et godt samarbejde på tværs af faggrupper, og har blik for at skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Forskningserfaring vil være en fordel, men ikke en forudsætning.

Derudover forventer vi, at du evner at skabe gode samarbejdsrelationer til andre afdelinger, primær sektoren og samarbejdspartnere uden for sundhedssektoren.

Afdelingen
Afdelingen har 13 faste medarbejdere og et varierende antal læger under uddannelse, ph.d.-forløb og andre projektmedarbejdere. Aktuelt er der 15 medarbejdere.

Afdelingen betjener ca. 600.000 borgere i det sydlige Jylland. Afdelingen har en betragtelig, eksternt finansieret aktivitet i form af projekter og arbejde for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Forskningen er en af spydspidsfunktionerne i en samlet forskningsstrategi under Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Afdelingens medarbejdere deltager i forskningsprojekter inden for lungesygdomme, bevægeapparatsygdomme og sårbare grupper på arbejdsmarkedet i et samarbejde med andre kliniske afdelinger i Region Syddanmark og med Syddansk Universitet. Vi ønsker at skabe sammenhæng mellem afdelingens forskningsmæssige virke og kliniske opgaver, således at den forskning, der bedrives, tager udgangspunkt i de kliniske problemstillinger, vi møder hos vores patienter.

Vi ønsker at sikre et godt læringsmiljø for yngre læger under uddannelse, ph.d-studerende og yngre forskere, så det bliver attraktivt for forskningsinteresserede fra alle faggrupper at være ansat i afdelingen. Vi ønsker at skabe et frugtbart forskningsmiljø, så der er høj kvalitet og produktivitet i alle forskningsprocessens faser.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde oplysninger om dine kompetencer inden for speciallægeuddannelsens syv kompetenceområder (medicinsk ekspert, kommunikator,
samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel).

Praktiske informationer:
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Lars Skadhauge tlf. 7918 3562 eller e-mail: lars.rauff.skadhauge@rsyd.dk

Ansøgningsfrist er d. 12. marts 2024.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.14. marts 2024.

Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital er et veldrevet akutsygehus, som behandler patienter inden for næsten alle specialer. Sygehuset er i rivende udvikling med etableret heliport, en ny dagkirurgi samt en ny sengebygning. Sengebygningen indeholder 158 enestuer og er med til at understøtte et dynamisk og fleksibelt sygehus, der matcher patienterne og personalets fremtidige krav og forventninger.

Derudover er der etableret en kandidatuddannelse i medicin, hvilket bringer sygehuset i selskab med kun fem andre sygehuse i landet og giver os en helt særlig rolle. Ambitionen er at skabe Danmarks bedste læger i et samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Billund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade , 6700 Esbjerg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001499

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet